JANINA BERDAK MALARSTWO:
URODZONA W ZAMO¦CIU, STUDIA ARTYSTYCZNE W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE. DYPLOM
OTRZYMAŁA W 1959 ROKU. OBRAZY ARTYSTKI  ZNAJDUJˇ  SIĘ W  ZBIORACH  MIĘDZY INNYMI : MUZEUM 
KRÓLEWSKIM W SZTOKHOLMIE, MUZEUM MONTECATINI WE WŁOSZECH, MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
W WARSZAWIE,MINISTERSTWIE KULTURY I SZTUKI, MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA KRAKOWA, MUZE-
UM W CHRZANOWIE , MUZEUM W RZESZOWIE  I W KOLEKCJACH  PRYWATNYCH W KRAJU I ZA GRANICˇ.
MA NA SWOIM KONCIE 57WYSTAW INDYWIDUALNYCH MIĘDZY INNYMI W:STOŁECZNYM BIURZE WYSTAW 
ARTYSTYCZNYCH W WARSZAWIE, MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA KRAKOWA,BWA W OPOLU,MUZEUM 
W CHRZANOWIE,CENTRUM KULTURY W NOWEJ HUCIE ORAZ O¦RODKACH KULTURY POLSKIEJ W BRATY-
SŁAWIE I LIPSKU. UCZESTNICZYŁA W PONAD 250 WYSTAWACH ZBIOROWYCH W KRAJU I ZAGRANICˇ. LA- 
UREATKA  MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE AKWARELI W MONTECANI WE WŁOSZECH W 1968 ROKU (NA- 
GRODA  ZA AKWARELE " TANCERKI "). TWORZY : RYSUNKI, PASTELE, AKRYLE, EMALIE, OLEJE, GRAFIKI, 
LINORYTY I GIPSORYTY. ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA OBRAZÓW UMIESZCZONYCH  NA TEJŻE STRONIE.
PASTELE - PEJZAŻ :                                                                                               
COLLAGE :                                                                                                                
RYSUNKI :                                                                                                                 
OLEJNE :                                                                                                                    
AKRYLE :                                                                                                                   
Fine Arts
ART toplista - katalog witryn artystycznych
Malarstwo & Rzezba Top-100
     KONTAKT Z ARTYSTKˇ : janib@op.pl   AKTUALIZACJA : 20.06.2010. 

 
            ZOBACZ              
ZOBACZ   NAJNOWSZE   WYSTAWY:  ARTYSTKI   JANINY  BERDAK !
ZDJĘCIA , KATALOGI , KOMENTARZE  I  ARTYKUŁY W GAZETACH !
"KTO JEST KIM"- Artykuł  w "Dzienniku Polskim" o  JANINIE BERDAK !  
            ZOBACZ               
EMALIE  :                                                                                                                   
ENGLISH
wpisz się pokaż wpisy
EX LIBRISY  :                                                                                                            
GIPSORYTY :                                                                                                            
ARTYSTKA Z KRAKOWA,UPRAWIA:MALARSTWO,GRAFIKĘ,RYSUNEK.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PASTELE - PORTRETY :                                                                                        
PASTELE - KWIATY :                                                                                              
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ekspozycje sztuki
Polskie Strony Artystyczne - portal sztuki
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE!
YOUTUBE JANINY BERDAK